Hơn 5.000 lao động Dệt may Thành Công được điều chỉnh giờ làm việc

Công ty Cổ phần Dệt May - Đầu tư - Thương mại Thành Công quyết tâm phòng, chống dịch COVID-19. Ảnh: CĐN
Công ty Cổ phần Dệt May - Đầu tư - Thương mại Thành Công quyết tâm phòng, chống dịch COVID-19. Ảnh: CĐN
Công ty Cổ phần Dệt May - Đầu tư - Thương mại Thành Công quyết tâm phòng, chống dịch COVID-19. Ảnh: CĐN
Lên top