Hơn 5.000 CNLĐ Hải Phòng tham gia “Đường đua sắc màu”

Hơn 5.000 công nhân lao động hào hứng tham gia đi bộ Đường đua sắc màu - ảnh HH
Hơn 5.000 công nhân lao động hào hứng tham gia đi bộ Đường đua sắc màu - ảnh HH
Hơn 5.000 công nhân lao động hào hứng tham gia đi bộ Đường đua sắc màu - ảnh HH
Lên top