Hơn 4.375 tỉ đồng hỗ trợ NLĐ và tuyến đầu chống dịch: Con số ấn tượng của tổ chức Công đoàn

Ông Phùng Quang Hiệp - Tổng Giám đốc Tập đoàn Hoá chất Việt Nam (thứ 3 từ phải sang) cùng Công đoàn Công nghiệp Hoá chất Việt Nam trao hỗ trợ cho lực lượng tuyến đầu chống dịch COVID-19. Ảnh: CĐCC
Ông Phùng Quang Hiệp - Tổng Giám đốc Tập đoàn Hoá chất Việt Nam (thứ 3 từ phải sang) cùng Công đoàn Công nghiệp Hoá chất Việt Nam trao hỗ trợ cho lực lượng tuyến đầu chống dịch COVID-19. Ảnh: CĐCC
Ông Phùng Quang Hiệp - Tổng Giám đốc Tập đoàn Hoá chất Việt Nam (thứ 3 từ phải sang) cùng Công đoàn Công nghiệp Hoá chất Việt Nam trao hỗ trợ cho lực lượng tuyến đầu chống dịch COVID-19. Ảnh: CĐCC
Lên top