Hơn 40.000 lao động ở Quảng Nam được hỗ trợ từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp

Người lao động ở Quảng Nam được nhận hỗ trợ từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp. Ảnh: Thanh Dũng
Người lao động ở Quảng Nam được nhận hỗ trợ từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp. Ảnh: Thanh Dũng
Người lao động ở Quảng Nam được nhận hỗ trợ từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp. Ảnh: Thanh Dũng
Lên top