TP.ĐÀ NẴNG:

Hơn 4.000 doanh nghiệp nợ BHXH gần 290 tỉ đồng

Tới đây, LĐLĐ TP.Đà Nẵng sẽ thực hiện giám sát việc trả sổ, trích nộp BHXH, BHYT, BHTN. Ảnh minh họa: HẢI NGUYỄN
Tới đây, LĐLĐ TP.Đà Nẵng sẽ thực hiện giám sát việc trả sổ, trích nộp BHXH, BHYT, BHTN. Ảnh minh họa: HẢI NGUYỄN
Tới đây, LĐLĐ TP.Đà Nẵng sẽ thực hiện giám sát việc trả sổ, trích nộp BHXH, BHYT, BHTN. Ảnh minh họa: HẢI NGUYỄN
Lên top