Hơn 4.000 cuộc giám sát liên ngành lĩnh vực an toàn lao động mỗi năm

Hội thảo bàn về các giải pháp nâng cao vai trò của tổ chức Công đoàn trong công tác ATVSLĐ. Ảnh: Trần Kiều
Hội thảo bàn về các giải pháp nâng cao vai trò của tổ chức Công đoàn trong công tác ATVSLĐ. Ảnh: Trần Kiều
Hội thảo bàn về các giải pháp nâng cao vai trò của tổ chức Công đoàn trong công tác ATVSLĐ. Ảnh: Trần Kiều
Lên top