Hơn 400 triệu đồng ủng hộ con công nhân bị bỏng khi học về phòng cháy

Đồng chí Trịnh Văn Bừng- Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Hà Nam thăm hỏi, trao hỗ trợ tới gia đình cháu Nguyễn Anh Thư.
Đồng chí Trịnh Văn Bừng- Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Hà Nam thăm hỏi, trao hỗ trợ tới gia đình cháu Nguyễn Anh Thư.
Đồng chí Trịnh Văn Bừng- Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Hà Nam thăm hỏi, trao hỗ trợ tới gia đình cháu Nguyễn Anh Thư.
Lên top