Hơn 400 lượt cán bộ công đoàn cơ sở được tập huấn

Lớp tập huấn dành cho cán bộ Công đoàn cơ sở. Ảnh: H.Nội
Lớp tập huấn dành cho cán bộ Công đoàn cơ sở. Ảnh: H.Nội
Lớp tập huấn dành cho cán bộ Công đoàn cơ sở. Ảnh: H.Nội
Lên top