Hơn 397.000 người ở 5 thành phố lớn bị mất việc, ngừng việc do COVID-19

Lãnh đạo LĐLĐ 5 thành phố trực thuộc Trung ương chủ trì hội nghị. Ảnh Nam Dương
Lãnh đạo LĐLĐ 5 thành phố trực thuộc Trung ương chủ trì hội nghị. Ảnh Nam Dương
Lãnh đạo LĐLĐ 5 thành phố trực thuộc Trung ương chủ trì hội nghị. Ảnh Nam Dương
Lên top