Hơn 360 doanh nghiệp Long An đăng ký sản xuất “3 tại chỗ”

Sản xuất "3 tại chỗ" trong 1 doanh nghiệp ở tỉnh Long An. Ảnh: H.H
Sản xuất "3 tại chỗ" trong 1 doanh nghiệp ở tỉnh Long An. Ảnh: H.H
Sản xuất "3 tại chỗ" trong 1 doanh nghiệp ở tỉnh Long An. Ảnh: H.H
Lên top