Hơn 350 người lao động là nhân viên giúp việc gia đình nhận hỗ trợ

Hơn  350 người lao động hiện là nhân viên giúp việc gia đình được nhận khoản hỗ trợ tiền mặt và đào tạo. Ảnh: CARE
Hơn 350 người lao động hiện là nhân viên giúp việc gia đình được nhận khoản hỗ trợ tiền mặt và đào tạo. Ảnh: CARE
Hơn 350 người lao động hiện là nhân viên giúp việc gia đình được nhận khoản hỗ trợ tiền mặt và đào tạo. Ảnh: CARE
Lên top