Hơn 300 CNVCLĐ tham gia “Ngày hội An toàn giao thông năm 2020”

CNVCLĐ trải nghiệm ứng dụng kỹ năng mô hình giao thông trên máy vi tính. Ảnh Đức Long
CNVCLĐ trải nghiệm ứng dụng kỹ năng mô hình giao thông trên máy vi tính. Ảnh Đức Long
CNVCLĐ trải nghiệm ứng dụng kỹ năng mô hình giao thông trên máy vi tính. Ảnh Đức Long
Lên top