Hơn 300 CNVCLĐ hiến máu nhân đạo

CNVCLĐ quận Bình Thạnh hiến máu nhân đạo. Ảnh: Ngọc Thiện
CNVCLĐ quận Bình Thạnh hiến máu nhân đạo. Ảnh: Ngọc Thiện
CNVCLĐ quận Bình Thạnh hiến máu nhân đạo. Ảnh: Ngọc Thiện
Lên top