Hơn 300 cán bộ CĐCS các Khu Công nghiệp – Chế xuất Hà Nội được tập huấn

Một trong những hoạt động của Công đoàn các Khu công nghiệp - Chế xuất Hà Nội. Ảnh: Hải Anh
Một trong những hoạt động của Công đoàn các Khu công nghiệp - Chế xuất Hà Nội. Ảnh: Hải Anh
Một trong những hoạt động của Công đoàn các Khu công nghiệp - Chế xuất Hà Nội. Ảnh: Hải Anh
Lên top