LĐLĐ huyện Kim Sơn (Ninh Bình):

Hơn 30 triệu đồng hỗ trợ đoàn viên mắc bệnh hiểm nghèo

Đại diện LĐLĐ huyện Kim Sơn (tỉnh Ninh Bình), Ban Giám đốc và CĐCS Công ty TNHH Nam&Co London trao số tiền 32,7 triệu đồng hỗ trợ cho đoàn viên mắc bệnh hiểm nghèo. Ảnh: NT
Đại diện LĐLĐ huyện Kim Sơn (tỉnh Ninh Bình), Ban Giám đốc và CĐCS Công ty TNHH Nam&Co London trao số tiền 32,7 triệu đồng hỗ trợ cho đoàn viên mắc bệnh hiểm nghèo. Ảnh: NT
Đại diện LĐLĐ huyện Kim Sơn (tỉnh Ninh Bình), Ban Giám đốc và CĐCS Công ty TNHH Nam&Co London trao số tiền 32,7 triệu đồng hỗ trợ cho đoàn viên mắc bệnh hiểm nghèo. Ảnh: NT
Lên top