THỪA THIÊN - HUẾ:

Hơn 290 nghìn khách hàng được giảm giá điện, giảm tiền điện 3 tháng

Trên 274.000 khách hàng sinh hoạt tiêu dùng sẽ được giảm 10% giá điện trong 3 tháng, từ kỳ hóa đơn tiền điện tháng 5, 6 và 7. Ảnh: Điện lực Thừa Thiên - Huế cung cấp.
Trên 274.000 khách hàng sinh hoạt tiêu dùng sẽ được giảm 10% giá điện trong 3 tháng, từ kỳ hóa đơn tiền điện tháng 5, 6 và 7. Ảnh: Điện lực Thừa Thiên - Huế cung cấp.
Trên 274.000 khách hàng sinh hoạt tiêu dùng sẽ được giảm 10% giá điện trong 3 tháng, từ kỳ hóa đơn tiền điện tháng 5, 6 và 7. Ảnh: Điện lực Thừa Thiên - Huế cung cấp.
Lên top