Hơn 267 tỉ đồng hỗ trợ lao động tự do ảnh hưởng dịch COVID-19

Lao động tự do. Ảnh: Minh Hương
Lao động tự do. Ảnh: Minh Hương
Lao động tự do. Ảnh: Minh Hương
Lên top