Hơn 2.600 công nhân tạm ngừng việc do dịch COVID-19 đã đi làm trở lại

Hơn 2.600 người lao động của Công ty Triple Việt Nam đã đi làm trở lại từ sáng 8.4. Ảnh T.H
Hơn 2.600 người lao động của Công ty Triple Việt Nam đã đi làm trở lại từ sáng 8.4. Ảnh T.H
Hơn 2.600 người lao động của Công ty Triple Việt Nam đã đi làm trở lại từ sáng 8.4. Ảnh T.H
Lên top