CÔNG ĐOÀN CHĂM LO TẾT CHO ĐOÀN VIÊN, NGƯỜI LAO ĐỘNG:

Hơn 2,6 triệu đoàn viên, người lao động được tặng quà

Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN Trần Thanh Hải trao quà Tết tới đoàn viên, NLĐ có hoàn cảnh khó khăn.
Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN Trần Thanh Hải trao quà Tết tới đoàn viên, NLĐ có hoàn cảnh khó khăn.
Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN Trần Thanh Hải trao quà Tết tới đoàn viên, NLĐ có hoàn cảnh khó khăn.
Lên top