Hơn 2.500 sáng kiến của CNLĐ tham gia dự thi

Đại diện Công đoàn Công ty cổ phần TaeKwang Vina tặng quà đầu năm cho công nhân. Ảnh: H.A.C
Đại diện Công đoàn Công ty cổ phần TaeKwang Vina tặng quà đầu năm cho công nhân. Ảnh: H.A.C
Đại diện Công đoàn Công ty cổ phần TaeKwang Vina tặng quà đầu năm cho công nhân. Ảnh: H.A.C
Lên top