Hơn 250 người lao động gặp khó khăn vì công ty chậm trả lương

Công ty TNHH Mosfly Việt Nam Industries. Ảnh
Công ty TNHH Mosfly Việt Nam Industries. Ảnh
Công ty TNHH Mosfly Việt Nam Industries. Ảnh
Lên top