CÔNG ĐOÀN BỆNH VIỆN TRUNG ƯƠNG HUẾ:

Hơn 250 người dân được đo chức năng hô hấp miễn phí

Các bệnh nhân được đo chức năng hô hấp miễn phí. Ảnh: CĐ bệnh viện cung cấp.
Các bệnh nhân được đo chức năng hô hấp miễn phí. Ảnh: CĐ bệnh viện cung cấp.
Các bệnh nhân được đo chức năng hô hấp miễn phí. Ảnh: CĐ bệnh viện cung cấp.
Lên top