LĐLĐ THỪA THIÊN - HUẾ:

Hơn 2.000 đoàn viên mới tham gia tổ chức Công đoàn

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: LĐLĐ cung cấp.
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: LĐLĐ cung cấp.
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: LĐLĐ cung cấp.
Lên top