Chúc mừng năm mới 2020
Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng

Hơn 2.000 công nhân may nhảy flashmode ngày làm việc đầu năm

Màn đồng ca của các công nhân mở màn cho buổi lễ mở máy đầu năm của Tổng Công ty May 10.
Màn đồng ca của các công nhân mở màn cho buổi lễ mở máy đầu năm của Tổng Công ty May 10.
Màn đồng ca của các công nhân mở màn cho buổi lễ mở máy đầu năm của Tổng Công ty May 10.
Lên top