Hơn 2.000 công nhân Cty KaiYang Hải Phòng quay trở lại làm việc

99% công nhân Cty KaiYang quay trở lại làm việc trong ngày 20.8. Ảnh ĐL
99% công nhân Cty KaiYang quay trở lại làm việc trong ngày 20.8. Ảnh ĐL
99% công nhân Cty KaiYang quay trở lại làm việc trong ngày 20.8. Ảnh ĐL
Lên top