Hơn 2.000 cơ hội việc làm ở Hà Tĩnh nhưng vẫn khó tuyển dụng

Nhu cầu tuyển dụng ngành may mặc tại Hà Tĩnh đang rất lớn, nhưng kết quả tuyển đạt thấp. Ảnh: Trần Tuấn.
Nhu cầu tuyển dụng ngành may mặc tại Hà Tĩnh đang rất lớn, nhưng kết quả tuyển đạt thấp. Ảnh: Trần Tuấn.
Nhu cầu tuyển dụng ngành may mặc tại Hà Tĩnh đang rất lớn, nhưng kết quả tuyển đạt thấp. Ảnh: Trần Tuấn.
Lên top