Hơn 200 đoàn viên được hướng dẫn chăm sóc sức khỏe

Bác sỹ chuyên khoa 2 Ngô Quang Kiên - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa TTH Vinh truyền đạt kiến thức chăm sóc sức khỏe tại hội nghị. Ảnh: Trần Tuấn.
Bác sỹ chuyên khoa 2 Ngô Quang Kiên - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa TTH Vinh truyền đạt kiến thức chăm sóc sức khỏe tại hội nghị. Ảnh: Trần Tuấn.
Bác sỹ chuyên khoa 2 Ngô Quang Kiên - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa TTH Vinh truyền đạt kiến thức chăm sóc sức khỏe tại hội nghị. Ảnh: Trần Tuấn.
Lên top