Hơn 200 điều dưỡng, hộ lý sang Nhật Bản làm việc với mức lương "khủng"

Lên top