Hơn 200 công nhân tham gia tuyên truyền phòng chống quấy rối tình dục

Hơn 200 công nhân công ty Regina Hải Phòng nghe tuyên truyền về phòng chống quấy rối tình dục tại nơi làm việc. Ảnh ĐL
Hơn 200 công nhân công ty Regina Hải Phòng nghe tuyên truyền về phòng chống quấy rối tình dục tại nơi làm việc. Ảnh ĐL
Hơn 200 công nhân công ty Regina Hải Phòng nghe tuyên truyền về phòng chống quấy rối tình dục tại nơi làm việc. Ảnh ĐL
Lên top