Hơn 20% công nhân Công ty PouYuen đi làm trở lại

Các công nhân Công ty PouYuen đi làm trở lại sáng 6.10. Ảnh: Thanh Vũ
Các công nhân Công ty PouYuen đi làm trở lại sáng 6.10. Ảnh: Thanh Vũ
Các công nhân Công ty PouYuen đi làm trở lại sáng 6.10. Ảnh: Thanh Vũ
Lên top