Hơn 2 triệu người đăng ký ứng dụng VssID-BHXH số

Hơn 2 triệu người đăng ký ứng dụng VssID- BHXH số trên khắp cả nước. Ảnh: BHXH Việt Nam
Hơn 2 triệu người đăng ký ứng dụng VssID- BHXH số trên khắp cả nước. Ảnh: BHXH Việt Nam
Hơn 2 triệu người đăng ký ứng dụng VssID- BHXH số trên khắp cả nước. Ảnh: BHXH Việt Nam
Lên top