CÔNG ĐOÀN VIÊN CHỨC TỈNH THỪA THIÊN - HUẾ:

Hơn 2 tỉ đồng hỗ trợ giúp đoàn viên nâng cao thu nhập

Ông Phạm Thanh Sơn - Chủ tịch Công đoàn viên chức tỉnh Thừa Thiên - Huế phát biểu tại hội nghị. Ảnh: PĐ.
Ông Phạm Thanh Sơn - Chủ tịch Công đoàn viên chức tỉnh Thừa Thiên - Huế phát biểu tại hội nghị. Ảnh: PĐ.
Ông Phạm Thanh Sơn - Chủ tịch Công đoàn viên chức tỉnh Thừa Thiên - Huế phát biểu tại hội nghị. Ảnh: PĐ.
Lên top