Công đoàn Dệt May Việt Nam:

Hơn 1.600 sáng kiến, cải tiến làm lợi trên 40 tỉ đồng

Lên top