Hơn 153.000 người ở Quảng Nam nhận tiền hỗ trợ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp

Hơn 153 nghìn lao động ở Quảng Nam đã nhận tiền hỗ trợ từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp. Ảnh: Thanh Dũng
Hơn 153 nghìn lao động ở Quảng Nam đã nhận tiền hỗ trợ từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp. Ảnh: Thanh Dũng
Hơn 153 nghìn lao động ở Quảng Nam đã nhận tiền hỗ trợ từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp. Ảnh: Thanh Dũng
Lên top