LĐLĐ TP.Đà Nẵng khen thưởng các điển hình tiên tiến:

Hơn 15.000 sáng kiến, làm lợi 56 tỉ đồng

LĐLĐ TP.Đà Nẵng đón nhận Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ vì những thành tích đạt được năm 2019. Ảnh: Tường Minh
LĐLĐ TP.Đà Nẵng đón nhận Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ vì những thành tích đạt được năm 2019. Ảnh: Tường Minh
LĐLĐ TP.Đà Nẵng đón nhận Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ vì những thành tích đạt được năm 2019. Ảnh: Tường Minh
Lên top