Hơn 150 cán bộ Công đoàn thi “Chủ tịch Công đoàn cơ sở giỏi”

Các thí sinh tham gia hội thi. Ảnh Đức Long
Các thí sinh tham gia hội thi. Ảnh Đức Long
Các thí sinh tham gia hội thi. Ảnh Đức Long
Lên top