Hơn 1.400 vận động viên tham gia Hội thao đoàn viên Công đoàn

Hơn 1.400 vận động viên tham gia hội thao. Ảnh: PĐ.
Hơn 1.400 vận động viên tham gia hội thao. Ảnh: PĐ.
Hơn 1.400 vận động viên tham gia hội thao. Ảnh: PĐ.
Lên top