DOANH NGHIỆP Ở HÀ NỘI NỢ BHXH:

Hơn 13.300 người lao động bị ảnh hưởng quyền lợi

Cán bộ thanh tra liên ngành của TP.Hà Nội (bên phải) tiến hành kiểm tra việc thực hiện đóng BHXH tại doanh nghiệp. Ảnh: BHXH
Cán bộ thanh tra liên ngành của TP.Hà Nội (bên phải) tiến hành kiểm tra việc thực hiện đóng BHXH tại doanh nghiệp. Ảnh: BHXH
Cán bộ thanh tra liên ngành của TP.Hà Nội (bên phải) tiến hành kiểm tra việc thực hiện đóng BHXH tại doanh nghiệp. Ảnh: BHXH
Lên top