Hơn 1.300 cơ hội việc làm cho bội đội xuất ngũ tại Hà Nội

Giới thiệu việc làm cho bộ đội xuất ngũ. Ảnh Tùng Giang.
Giới thiệu việc làm cho bộ đội xuất ngũ. Ảnh Tùng Giang.
Giới thiệu việc làm cho bộ đội xuất ngũ. Ảnh Tùng Giang.
Lên top