Hơn 128.000 liều vaccine COVID-19 tiêm cho công nhân khu công nghiệp

CDC Đồng Nai tiêm vaccine phòng COVID-19 cho công nhân Công ty cổ phần Tổng công ty may Đồng Nai. Ảnh: Sao Mai - CDC Đồng Nai
CDC Đồng Nai tiêm vaccine phòng COVID-19 cho công nhân Công ty cổ phần Tổng công ty may Đồng Nai. Ảnh: Sao Mai - CDC Đồng Nai
CDC Đồng Nai tiêm vaccine phòng COVID-19 cho công nhân Công ty cổ phần Tổng công ty may Đồng Nai. Ảnh: Sao Mai - CDC Đồng Nai
Lên top