Hơn 1.200 công nhân Công ty Haivina Hồng Lĩnh được khám sức khỏe

Khám sức khỏe cho công nhân Công ty TNHH Haivina Hồng Lĩnh. Ảnh: CĐ.
Khám sức khỏe cho công nhân Công ty TNHH Haivina Hồng Lĩnh. Ảnh: CĐ.
Khám sức khỏe cho công nhân Công ty TNHH Haivina Hồng Lĩnh. Ảnh: CĐ.
Lên top