Hơn 1,2 triệu lao động được phê duyệt hỗ trợ từ gói 26.000 tỉ đồng

Người lao động nhận hỗ trợ. Ảnh Anh Thư
Người lao động nhận hỗ trợ. Ảnh Anh Thư
Người lao động nhận hỗ trợ. Ảnh Anh Thư
Lên top