Hơn 1,2 tỉ đồng hỗ trợ đồng bào bị thiệt hại do mưa lũ

Đoàn công tác làm việc với Ủy ban MTTQ và trao hỗ trợ đồng bào bị lũ lụt tỉnh Hà Giang. Ảnh: Đ.L
Đoàn công tác làm việc với Ủy ban MTTQ và trao hỗ trợ đồng bào bị lũ lụt tỉnh Hà Giang. Ảnh: Đ.L
Đoàn công tác làm việc với Ủy ban MTTQ và trao hỗ trợ đồng bào bị lũ lụt tỉnh Hà Giang. Ảnh: Đ.L
Lên top