Hơn 12 nghìn lao động tại KCN Suối Dầu có nơi sinh hoạt chung

Khánh thành trung tâm văn hóa thể thao phục vụ công nhân tại khu công nghiệp ở Khánh Hòa. Ảnh: P.L
Khánh thành trung tâm văn hóa thể thao phục vụ công nhân tại khu công nghiệp ở Khánh Hòa. Ảnh: P.L
Khánh thành trung tâm văn hóa thể thao phục vụ công nhân tại khu công nghiệp ở Khánh Hòa. Ảnh: P.L
Lên top