Hơn 11.000 tỉ đồng hỗ trợ người dân, hộ kinh doanh ảnh hưởng dịch COVID-19

Chi trả hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng dịch COVID-19. Ảnh: Anh Thư
Chi trả hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng dịch COVID-19. Ảnh: Anh Thư
Chi trả hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng dịch COVID-19. Ảnh: Anh Thư
Lên top