Hơn 1.100 sáng kiến có lợi từ các phong trào thi đua

Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa ông Nguyễn Tấn Tuân trao bằng khen cho các tập thể điển hình tiên tiến Công ty Yến sào Khánh Hòa trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2016-2020. Ảnh: Phương Linh
Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa ông Nguyễn Tấn Tuân trao bằng khen cho các tập thể điển hình tiên tiến Công ty Yến sào Khánh Hòa trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2016-2020. Ảnh: Phương Linh
Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa ông Nguyễn Tấn Tuân trao bằng khen cho các tập thể điển hình tiên tiến Công ty Yến sào Khánh Hòa trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2016-2020. Ảnh: Phương Linh
Lên top