Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Côngn đoàn TCty Điện lực miền Nam

Hơn 110 cán bộ, nhân viên EVN SPC hiến máu nhân đạo