Hơn 108.000 lao động tự do nhận quyết định hỗ trợ từ gói 26.000 tỉ đồng

Người lao động nhận hỗ trợ. Ảnh: Anh Thư
Người lao động nhận hỗ trợ. Ảnh: Anh Thư
Người lao động nhận hỗ trợ. Ảnh: Anh Thư
Lên top