Công đoàn Giao thông Vận tải VN:

Hơn 10,4 tỉ đồng thăm hỏi, hỗ trợ NLĐ có hoàn cảnh khó khăn