Hơn 10.000 công nhân tham gia giao lưu văn hóa Việt – Hàn